T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: STEM

Schlagwörter T3, Programming, Functions

Kapitel 3 - Övning 1 - Villkor och If-satser

I denna första lektion för enhet 3 kommer du att lära dig om villkor och If-satser i TI-Basic.

If…Then-satser används för att processa ett block av satser bara om ett villkor är sant eller falskt. Innan vi tittar närmare på samlingen av If…Then-satser så ska vi först skaffa oss en uppfattning om vad ett villkor egentligen är.

Syfte:

  • Lära dig arbeta med villkor
  • Använda If-satser för att villkorligt processa en annan sats.

Publisher specific license