T³ Deutschland Materialien

Koda med TI | Använda variabler och uttryck - TI-84 Plus

Koda med TI | Använda variabler och uttryck - TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Sverige

Fach: STEM

Schlagwörter Linear Algebra, Programming, Sequences, T3

Kapitel 2 - Tillämpning - Beräkningar med formler

I denna tillämpning för kapitel 2 kommer du att lära dig att skriva program som utför beräkningar med matematiska formler.

Syfte:

  • Använda TI Basic-kommandon som du lärt dig i kapitel 2 för att skriva program som utvärderar en formel.

Publisher specific license