Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Utforska en trigonometrisk formel

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Inc.

Fach: Mathematics

Schlagwörter Data collection, Curriculum, Curve fitting, Exercise, Differential equations, Graphs, Problem Solving, Triangle, Trigonometry

Vissa delar av aktiviteten kräver CAS funktionalitet.
Detta ska eleverna kunna efter avslutad aktivitet:

manipulera en triangel och observera att likheten i cosinussatsen stämmer

manipulera en triangel för att upptäcka varför satsen är sann.

se sambanden med tidigare kännedom om trigonometri i rätvinkliga trianglar

kunna avgöra när satsen kan användas för att lösa ut längden hos okända sidor och vinklar i trianglar

Publisher specific license