T³ Deutschland Materialien

Tåg i rörelse

Tåg i rörelse

Verlag: Texas Instruments Sverige

Texas Instruments Inc.

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

De ska jämföra rörelserna hos tågen och fundera över hur det motsvarar ett diagram som representerar sträcka eller avstånd som en funktion av tiden. Eleverna ska också undersöka sambandet mellan lutning och hastighet.

Publisher specific license