Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Skissa funktion

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Stochastik ,  Lehrplan ,  Übung ,  Funktionenplotter ,  Funktionen ,  Graphen zeichnen

I de tre första problemen ska man så gott det går göra en skiss med TI-Nspire som man tror att scenariot beskriver. Man ska då använda geometriverktyg. När man känner sig klar så ska man jämföra med den färdiga funktionen som är plottad med funktionsverktyget. Plottningen är dold från början.

Publisher specific license