Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Simulering med sannolikheter

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

En rad med nollor och ettor visar ofta ett mönster där ettor och nollor kan klumpa ihop sig i en längre sekvens. Vi tar också upp den kända födelsedagsparadoxen med en enkel simulering och visar på en förklaring

Publisher specific license