T³ Deutschland Materialien

Ekvationer med variabler på båda sidor

Ekvationer med variabler på båda sidor

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Equations, Exercise, Geometry, Number, Variables

Ma 1 | Algebra | Visuella och dynamiska övningar på en tallinje

Syftet med denna aktivitet är att eleverna genom visuella och dynamiska övningar på en tallinje ska förstå att linjära ekvationer med variabler antingen kan ha ingen, en eller ett oändligt antal lösningar.

Publisher specific license