Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Vika en A4

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Fläche ,  Lehrplan ,  Ableitung ,  Übung ,  Integralrechnung ,  Dreieck

Om man viker ett A4-papper så att det övre vänstra hörnet hamnar på motstående långsida bildas en rätvinklig triangel där den nedvikta sidan blir hypotenusa. Undersök hur arean av denna triangel beror av läget av det nedvikta hörnet. Kunskaper behövs om andragradsfunktioner och användning av Pythagoras sats. 
Inget CAS-verktyg behövs förutom när man vill göra exakta beräkningar.

Publisher specific license