T³ Deutschland Materialien

Vika en A4

Vika en A4

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Om man viker ett A4-papper så att det övre vänstra hörnet hamnar på motstående långsida bildas en rätvinklig triangel där den nedvikta sidan blir hypotenusa. Undersök hur arean av denna triangel beror av läget av det nedvikta hörnet. Kunskaper behövs om andragradsfunktioner och användning av Pythagoras sats. 
Inget CAS-verktyg behövs förutom när man vill göra exakta beräkningar.

Publisher specific license