Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Att tillverka en strut

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Wirtschaftsmathematik ,  Kreise ,  Computeralgebra ,  Lehrplan ,  Ableitung ,  Übung ,  Integralrechnung ,  Volumen

Du har ett cirkulärt papper med radien 10 cm. Genom att klippa upp cirkeln längs en radie får du ett papper som du kan forma till en strut genom att låta en del av ett cirkelsegment överlappa ett annat. Alternativt kan du efterhand klippa bort radiellt så att du efterhand reducerar periferin med olika mycket. 
Hur stor volym kan den strut få som du tillverkar på detta sätt? 
Övningen passar bäst i kurs 3 eftersom vi i slutet gör beräkningar med hjälp av derivata.

Publisher specific license