Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Pappersvikning

Ma 3 - Samband och förändring, Vik ett A4 papper

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Area, Computer Algebra, Experiment, Geometry, Triangle

En A4- papper mäter har måtten bas 29,7 cm, höjd 21,0 cm. Det övre vänstra hörnet av papperet viks så att hörnet når basen hos sidan. En triangel bildas då i det nedre vänstra hörnet. Syftet med denna undersökning är att bestämma den maximala arean av denna triangel, både grafiskt/numeriskt och exakt. För exakta beräkningar får symbolhanterande hjälpmedel användas.

Publisher specific license