Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Samma lutning

Ma 3 - Samband och förändring -

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Simulation, Computer Algebra, Probability, Curriculum, Geometry, Graphs, Linear regression

Vi har två godtyckliga punkter på kurvan till en allmän andragradsfunktion. Du ska nu undersöka om värdet på riktningskoefficienten för linjen genom punkterna alltid har samma värde som riktningskoefficienten för tangenten till kurvan genom den punkt vars x-värde är ligger mittemellan de två punkternas x-värden.

Publisher specific license