Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physik

Schlagwörter  Messwerterfassung ,  Physik

Syfte:
Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Materiel:
”Skönsjungande” person, en mikrofonsensor, TI-Nspire™ och labsläde.


Mätutrustningen:
• Träna dig att ljuda en ren ton.
• Anslut mikrofonen till kanal CH 1 på labsläden.

Publisher specific license