Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Messwerterfassung ,  Physik

Syfte:
Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.


Materiel:
CBR®, stativmateriel, boll som studsar bra och TI-Nspire™ med labsläde.

Mätutrustningen:
• Montera ultraljudsdetektorn/CBR-en i ett stativ minst en meter över golvet, så att detektorn är vänd ner mot golvet. Kontrollera att bollen kan studsa rakt under detektorn.
• Anslut CBR:en till kanal DIG 1 på labsläden.

Publisher specific license