T³ Deutschland Materialien

Differentialekvationer med numeriska metoder - en intro

Differentialekvationer med numeriska metoder - en intro

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Differential equations, Number

Ma 5 - Samband och förändring

I ämnesplanerna i matematik betonas att eleverna ska få möjlighet att använda digitala verktyg. Ett exempel från Matematik 5 är numeriska lösningar av differentialekvationer. Vi visar här hur enkelt man kan arbeta med de verktyg som finns i TI-Nspire.

Publisher specific license