Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Förtkortning - Tal

Ett vanlig metod vid förkortning av bråk är att faktoruppdela täljare och nämnare för att hitta gemensamma faktorer. Utnyttja detta med stöd av denna programfil

License not specified