Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Summa och differens

Ma 1 - Tal - Arbeta vidare med filen sum_o_diff

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Zahl

I filen sum_o_diff.tns finns två tallinjer. 
Summan av dem "a"+"b" , (S), och differensen mellan dem "a"-"b" , (D), finns markerade på den övre tallinjen. 
facebook.de och "a"-"b" positiva?


Välj a = 0. Vad gäller om "a"+"b" och "a"-"b" ?
Välj b = 0. Vad gäller om "a"+"b" och "a"-"b" ?
Låt b ligga still och flytta a.

Vad gäller om avståndet mellan S och D när du gör detta?

Flytta b till en annan plats och upprepa. Sker samma nu? Varför blir det så?
Placera a till vänster om b. Gäller dina svar ovan fortfarande?

Till eleven: Skriv ner dina svar och kontrollera med din lärare att dina slutsatser är korrekta!

License not specified

Aktivität Dateien: