Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Tallinjen

I denna aktivitet får du tillfälle att studera läget av tal på en tallinje.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Zahl

 

Aktiviteten ger dig tillfälle att undersöka var decimaltal, i ett intervall runt noll, finns på tallinjen.

 

 

Öppna filen tallinje.tns och följ de anvisningar du får i filen. lämpligen följande frågor:
Vad kännetecknar tal vänster om talet 0 på tallinjen?
Vad blir -"1,5"-"("-"3,5)" och vad blir "2,3"-(-"3)?"

 

License not specified

Aktivität Dateien: