T³ Deutschland Materialien

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Vi undersöker årsmedeltemperaturer I Central Park, New York, 1901-2014. Det är stora fluktuationer men man kan se att det finns en klar trend att medeltemperaturen har ökat. Är det tecken på slumpvisa fluktuationer? Vi undersöker detta närmare.

Publisher specific license