T³ Deutschland Materialien

Fibonaccis talföljd

Fibonaccis talföljd

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Exercise, Number, Numeric Integration

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

De som är intresserade av denna talföljd kan hitta otrolig mängd material. Bl.a. förekommer den i boken Da Vinci-koden och den har fascinerat många människor under lång tid. Vi tror att många matematikintresserade elever på gymnasiet kan ha intresse av Nspire-dokumentet, även om man formellt studerar talföljder först i kurs 5. Där tar man ju upp begrepp som rekursion bl.a.

Publisher specific license