Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Fibonaccis talföljd

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Denna världsberömda talserie förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Übung ,  Zahl ,  Numerische Integration

De som är intresserade av denna talföljd kan hitta otrolig mängd material. Bl.a. förekommer den i boken Da Vinci-koden och den har fascinerat många människor under lång tid. Vi tror att många matematikintresserade elever på gymnasiet kan ha intresse av Nspire-dokumentet, även om man formellt studerar talföljder först i kurs 5. Där tar man ju upp begrepp som rekursion bl.a.

Publisher specific license