Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Triangelolikheten

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Übung ,  Geometrie ,  Simulation

Om man delar en spagettisticka eller liknande slumpmässigt på två ställen, hur stor är då sannolikheten att de tre delarna kan bilda en triangel? 
Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering. 
Problemet passar att ta upp i kurs 2 när man behandlat geometri och sannolikhetslära.

Publisher specific license