Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Lehrplan ,  Ableitung ,  Übung ,  Integralrechnung ,  Monte Carlo Methode

Vi ska bestämmas det kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva. Vi angriper först problemet geometriskt genom att rita tangent till kurvan och drar sedan en linje från tangeringspunkten på kurvan till den fixa punkten. Vi mäter sedan denna linjes längd och ser hur den varierar. Därefter vidtar den algebraiska och analytiska behandlingen av problemet.

Licence spécifique à l'éditeur