T³ Deutschland Materialien

Upprepade beräkningar

Upprepade beräkningar

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Exercise, Number

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

I denna övning ska vi syssla en hel del med talföljder som tas fram genom rekursiva beräkningar. 
Regeln är ju: nästa tal i talföljden följer från tidigare tal enligt en bestämd regel. Man behöver sedan ett tal som sätter igång talföljden och de kallas startvärden. 
Vi tar bl.a. upp hur man beräknar roten ur ett tal med rekursion.

Publisher specific license