Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Upprepade beräkningar

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter  Übung ,  Zahl

I denna övning ska vi syssla en hel del med talföljder som tas fram genom rekursiva beräkningar. 
Regeln är ju: nästa tal i talföljden följer från tidigare tal enligt en bestämd regel. Man behöver sedan ett tal som sätter igång talföljden och de kallas startvärden. 
Vi tar bl.a. upp hur man beräknar roten ur ett tal med rekursion.

Publisher specific license