T³ Deutschland Materialien

Kurvor i konsten

Kurvor i konsten

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Curriculum, Equations, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.
I grafapplikationen kan man mata in och plotta kägelsnittsekvationer, t.ex. cirklar och ellipser. 
Här fördjupar vi oss med s.k. superellipser, som förekommer i arkitektur och design.

License not specified