T³ Europe Resources

Gesamte Ressourcen(180)|

Labb - Rost

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

A0 pappret

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Functions, Number

Ma 1 - Samband och förändring - Funktioner

Kurvor i konsten

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Tangenter till en cirkel

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Function Plotter

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Medelvärden vid stickprov

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Averages, Curriculum, Exercise, Growth, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Lunchträffen

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Functions

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Tangent till en kurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 3: Derivator och integraler -En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denn…

Integraler och analys av inkomstfördelning

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler - I denna övning ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region.

Kortaste vägen mellan två fabriker

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Opinionsundersökning

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Statistics

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Triangelolikheten

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Geometry, Simulation

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.

Valresultat riksdagen 2014

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Arbeta med normalfördelning

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Probability, Probability experiment, Statistics

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Tyngdpunkt hos en läskburk

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Monte Carlo Method

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Kortaste linjen genom en punkt

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.

Slantsingling och stora talens lag

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Probability experiment, Statistics

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.