T³ Deutschland Materialien

Gesamte Ressourcen(189)|

Effekten hos en vattenkokare

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Curriculum, Temperature

Avsikten med försöket är dels att undersöka hur temperaturen hos vattnet i kokaren förändras vid konstant energitillförsel dels att bestämma storleken på den till vattnet avgivna effekten.

Svävare

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Exercise, Physics, Volume

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då två stämgafflar med näraliggande frekvenser slås an samtidigt.

Laboration - Studs - rörelse och energi

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Curriculum, Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera vad som händer då en boll studsar.

Laboration - Stående våg

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att studera den stående våg som uppkommer i ett rör då det slås an.

Laboration - Se hur det låter - röstanalys

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras då du sjunger en så ren ton som möjligt.

Laboration - Se hur det låter

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka det ljud som alstras av en stämgaffel som slås an.

Laboration - Induktion

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Laboration - Impulslagen

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Exercise, Physics

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Modellera en kvadratisk funktion

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics, Physics

Schlagwörter: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Step by Step Physics on the TI-Nspire CX

Autor: SmartSoft

Fach:  Physics

Schlagwörter: Atomic Physics, Electricity, Electromagnetism, Magnetism, Mechanics, Physics, Temperature, Velocity

Learn how to solve Physics problems step by step in Mechanics, Kinematics, Waves, Energy, Magnetism, Electricity, Circuits, Gas Laws, Planets and more

Pet Car Alarm for TI-Nspire CX

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Biology, Computer Science, Physics, STEM

Pets suffer when left unattended in a car on a sunny day. Understand the science behind the greenhouse effect. Use math, computer programming and engineering to design a pet-smart alarm sys…

Einführung in die LUA Programmierung

Verlag: T3 Deutschland - Materialien

Autor: Josef Böhm

Fach:  Mathematics, Physics, STEM, Computer Science

Viele Anwenderprogramme und Spiele basieren auf Lua. Der Lua Script Editor in der TI-Nspire Software ist zwar nicht am Handheld verfügbar, die Programme können aber auf dem Handheld verwend…

Naturwissenschaftliche Simulationen mit der TI-Nspire™ Technologie

Autor: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Biology, Chemistry, Physics

In diesen von den PhET™* Simulationen adaptierten Lektionen können Schüler Phänomene aus der Physik, Chemie und Biologie simulieren, beobachten und manipulieren.

Natuurkunde met TI-Nspire

Autor: Cathy Baars

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Coding, Curriculum, Number, Randomness, STEM

Experimenten en Simulaties Natuurkundelessen

Tutorial OS Update über TI Nspire CX Dockingstation

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Biology, Chemistry, Computer Science, Physics, STEM

Ganz einfach funktioniert die Aktualisierung des Betriebssystems (OS) mehrerer TI-Nspire CX (CAS) Handhelds gleichzeitig über die TI-Nspire CX Dockingstation.

Tutorial OS Update von TI-Nspire CX (CAS) Handheld zu Handheld

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM, Computer Science

Ganz einfach funktioniert die Aktualisierung des Betriebssystems (OS) von TI-Nspire CX (CAS) Handheld zu TI-Nspire CX (CAS) Handheld.

Tutorial TI Nspire CX (CAS) Student Software Installation

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM, Computer Science

Ganz einfach funktioniert die Installation der TI-Nspire CX Student Software oder der TI-Nspire CX CAS Student Software auf Ihrem Computer.

Tutorial OS Update über TI Nspire CX (CAS) Student Software

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, STEM

Aktualisierung des Betriebssystems des TI-Nspire CX (CAS) Handhelds über die TI-Nspire CX (CAS) Student Software