Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Laboration - Varifrån kommer knallen när man drar en kork ur en flaska?

Avsikten med försöket är att undersöka hur ljudet uppkommer då en kork dras ut ur en flaska.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Exercise, Physics

Laboration - Impulslagen

Avsikten med försöket är att verifiera impulslagen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Physics

Schlagwörter: Data collection, Exercise, Physics

Labb - Djur i bur

Labb - Djur i Bur - Syftet med försöket är att undersöka förhållandet mellan syrgasupptagandet och koldioxidavgivandet hos ett litet djur.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Exercise

Labb - Andning och fotosyntesen

Syftet med försöket är att studera hur koncentrationen av koldioxid och syrgas förändras då gröna växter utsätts för ljus och när de står i mörker. Kompensera för att växten andas även unde…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Dynamic Simulations, Data collection, Dynamic Systems, Exercise

Labb - Intermolekylära bindningar

Syftet är att studera styrkan av de intermolekylära bindningarna hos metanolmolekylerna respektive och etanolmolekylerna, butanol jämfört med dietylete och 1-propanol jämfört med 2-propanol…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - Rost

Syftet med experimentet är att undersöka vad som krävs för att rost ska bildas. Vad påskyndar korrosionen? Jämför korrosions-hastigheten för järn i fuktig och fuktig, försurad miljö.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemistry

Schlagwörter: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Probability, Exercise

Modellera en kvadratisk funktion

Ma 2 - Funktioner - Fysik 2 - Målet med denna aktivitet att eleverna ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics, Physics

Schlagwörter: Data collection, Derivative, Exercise, Quadratic function, Tips and tricks

Upprepade beräkningar

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Exercise, Number

Komplexa tal

Ma 4 - Komplexa tal - I denna ganska omfattande aktivitet tar vi upp det mesta om komplexa tal som behandlas i gymnasiet.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Exercise

Slantsingling och stora talens lag

Ma 1, Ma 2: Statistik och sannolikhet - Denna övning kan passa bra att ta upp under sannolikhetsläran i Kurs 1. Den kan också tas upp i kurs 2.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Probability experiment, Statistics

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Monte Carlo Method

Kortaste vägen mellan två fabriker

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Tangenter till en cirkel

Ma 4 - Derivator och Integraler - Cirklar kan man rita i programmet på två sätt: antingen som kägelsnittekvationer eller som halvcirklar med funktionsuttryck.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Function Plotter

Opinionsundersökning

Ma 2 - Statistik - Vi ska nu titta lite närmare på osäkerheten bakom stickprov på andelar (proportioner).

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Statistics

Medelvärden vid stickprov

Ma 2 - Statistik - I denna övning ska vi titta på hur man genom stickprov kan dra slutsatser om hela populationen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Averages, Curriculum, Exercise, Growth, Statistics

Lunchträffen

Ma 2 - Funktioner - Begrepp som behandlas här är räta linjens ekvation, olikhet andragradsfunktioner och enkel koordinatgeometri.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Equations, Exercise, Functions

Triangelolikheten

Ma 2 - Klassisk geometri - Vi attackerar problemet på flera olika sätt: som ett system av linjära olikheter, rent geometriskt och med en simulering.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Geometry, Simulation

Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics