T³ Deutschland Materialien

Gesamte Ressourcen(139)|

Koda med TI | Få Rover att röra sig | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Schlagwörter: Coding, Curriculum, Programming, TI-Innovator, 

Kapitel 4 - Övning 3 - Använda COLOR och tidsinställning