Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Normal Dağılım ve Olasılık Hesapları

Bu videoda TI-84 Plus CE-T üzerinde bulunan olasılık dağılım fonksiyonları ve çizim komutlarını kullanarak normal dağılım eğrisi üzerinde çalıştık.

Verlag: T³ Türkiye

Autor: Yunus Emre Doğan

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Statistics, Probability

Simulering med sannolikheter

Ma 1 | Sannolikhet och statistik | I aktiviteten gör vi lite olika simuleringar med slumptal.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Probability, Statistics

Laboration - Buffert

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology, Chemistry

Schlagwörter: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Labb - EKG

Labb - EKG - Syftet med försöket är att studera ett EKG och förklara dess utseende. Bestäm personens puls

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Biology

Schlagwörter: Probability, Exercise

Binomialfördelningen och utveckling av binom

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. Denna aktivitet handlar om binomialfördelningen.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Binomial formulas, Probability

Kortsamlarens dilemma

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Kortsamlarens dilemma är ett klassiskt sannolikhetsproblem Vi börjar dock med att undersöka ett liknande problem med tärning…

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Calculus, Exercise, Probability, Probability experiment

Arbeta med normalfördelning

Ma 2 - Statistik, Sannolikhet -I denna övning så går vi i detalj igenom hur man kan arbeta med normalfördelningen och lösa problem.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Probability, Probability experiment, Statistics

Antal kast tills man får en sexa

Ma 1 - Statistik, Sannolikhet - Detta är en övning som man brukar göra för hand i många klasser.

Autor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Analytic Geometry, Curriculum, Exercise, Linear Algebra, Probability, Probability experiment, Statistics

Premier League Goals

Compare frequencies of goals scored per team per match and resulting scorelines.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Data, Frequency, Sport, Probability, Coding

Averages with dice

Simulate the throws of one or more dice, predict and tabulate outcomes. Plot the data and obtain averages and the range.

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Jay Timotheus

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Averages, Expected frequency, Randomness, Probability

Relative Frequency

Animation comparing absolute and relative frequencies for simulated dice throws and coin tosses

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Autor: Jay Timotheus

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Frequency, Probability

Heads and Tails

Experimental probability... for better samples make them bigger.
(Navigator activity)

Verlag: Texas Instruments UK

Herausgeber: Barrie Galpin

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Binomial Distribution, Probability