T³ Deutschland Materialien

Gesamte Ressourcen(37)|

Avståndet mellan två punkter via en tredje

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Derivative, Exercise, Geometry, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integrabegreppet - Geometri. I övningen används symbolhanterande hjälpmedel.

Rektangel under andragradskurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Derivative, Derive, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Här studeras förändringar hos rektangelarean för en rektangel inskriven under en andragradskurva.

Att tillverka en strut

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Arean av en viss rektangel

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar

Undersökning av primitiva funktioner

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti…

Vika en A4

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Area, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Triangle

Ma 3c - Derivator och integralbegrepp | Här viker man ett A4-papper till en triangel och undersöker hur arean ändras beroende av läget av det nedvikta hörnet.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Exam, Area, Data collection, Computer Algebra, Tips and tricks, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Tyngdpunkt hos en läskburk

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler (CAS) - Tyngdpunkten hos en oöppnad burk läsk

Tangent till en kurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 3: Derivator och integraler -En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denn…

Kortaste avståndet mellan en punkt och en kurva

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Monte Carlo Method

Ma 3: Derivator och integraler - Denna övning passar för kurs 3 som tillämpning på derivata.

Flugproblem

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 4: Derivator och integraler - I denna övning löser vi ett problem både med en analytisk algebraisk lösning, en grafisk lösning och en smart enkel geometrisk lösning.

Integraler och analys av inkomstfördelning

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler - I denna övning ska vi titta närmare på en inkomstfördelning för inkomsttagare i en region.

Kortaste linjen genom en punkt

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Integral calculus

Så här lyder problemet: En rätvinklig triangel i första kvadranten har koordinataxlarna som kateter.

Kortaste vägen mellan två fabriker

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler - Bygg vägar mellan fabrikerna och lagret.

Maxa en rektangels omkrets

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Calculus, Derivative, Geometry, Integral calculus

Ma 4 - Derivator och Integraler - I problemet ska man teckna ett uttryck för rektangelns omkrets och sedan bestämma den största möjliga omkretsen.

Världsrekordlopp 100 m

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.