Materialdatenbank

Hier finden Sie praxisorientierte Aufgabenbeispiele für Ihren MINT-Unterricht!

Suchen und filtern Sie nach kostenlosen Materialien, Videos und Webinaren.

Wenn Descartes einen TI-Nspire gehabt hätte …

Die Autoren würdigen das Werk von René Descartes und beschreiben exemplarisch, wie seine Überlegungen zur analytischen Geometrie mithilfe dynamischer Geometriesoftware und CAS umgesetzt wer…

Verlag: T³ Deutschland - Materialien

Autor: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Analytische Geometrie, Geometriesoftware, algebraische Kurve, CAS, MMS

Das James-Webb-Teleskop im fachübergreifenden MINT-Unterricht

Das 2021 gestartete James-Webb-Weltraumteleskop wurde im Lagrange-Punkt L2 des Systems Sonne – Erde platziert. Im vorliegenden Beitrag werden die Ansätze zur Berechnung der Lagrange-Punkte …

Verlag: T³ Deutschland - Materialien

Autor: Veit Berger

Fach:  MINT, Physik, Informatik, Mathematik

Schlagwörter: TI-Basic, Python, Astronomie, Nullstellen

René Descartes would code a TI-Rover if he could

René Descartes mathematician and philosopher. Two classic problems and how to approach them using Python programming.

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Ian Galloway

Autor: Alexandre Técher

Fach:  Mathematik, Informatik

Schlagwörter: Python, Sharing Inspiration 2022

Recording of Sharing Inspiration: René Descartes would code a TI-Rover if he could

Recording of Sharing Inspiration webinar: René Descartes would code a TI-Rover if he could

Verlag: T³ Europe

Herausgeber: Ian Galloway

Autor: Alexandre Técher

Fach:  Mathematik, Informatik

Schlagwörter: Python, Sharing Inspiration 2022

Lösungsvarianten zu IQB-Aufgabe Mathematik 2021 Grundniveau B Analysis Aufgabe 1 CAS 2e

In dem Beitrag werden Lösungsvarianten für die IQB-Aufgabe 2021 "Analysis 1 (CAS) grundlegendes Niveau 2 e" vorgestellt.

Autor: Christian Moeller

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: IQB, CAS, MMS, Prüfungsvorbereitung

Förstå och använda riktningsfält | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - I den här aktiviteten kan man öva på att tolka riktningsfält genom att matcha dem med differentialekvationer.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Differenzialgleichungen

Upp och ned längs älven | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet tar vi upp två lite kluriga hastighetsproblem. Här kan man arbeta både algebraiskt och grafiskt/numeriskt.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Lehrplan, Graphen zeichnen, Transformationen

Simuleringar med mynt och tärningar | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - den här aktiviteten ska du studera olika utfall vid myntkastning och tärningskast och beräkna motsvarande sannolikheter.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Simulation

Vad man kan förvänta sig | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1-Tre fotbollsspelare deltar i en tävling för att vinna pengar till en välgörenhetsorganisation. Med hjälp av sannolikheter och vinstsummor beräknar vi det förväntade värdet.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Graphen, Wahrscheinlichkeitsrechnung

Matchande födelsedagar -ett klassiskt sannolikhetsproblem | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1-5 - I denna aktivitet ger vi oss på ett av sannolikhetslärans mest klassiska problem. Problemet kallas ofta för födelsedagsparadoxen!

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Graphen, Wahrscheinlichkeitsrechnung

Simulering av triangelolikheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - Tänk dig att du har ett sugrör och slumpmässigt viker det på två ställen. Vad är sannolikheten att du kan vika ihop till en triangel?

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Graphen, Wahrscheinlichkeitsrechnung

Färjtrafik | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - I aktiviteten undersöker vi ett problem som handlar om två färjor som rör sig oavbrutet mellan två färjelägen A och B. Vi använder en av de förinstallerade apparna.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Lehrplan, Graphen

Undersökningar med appen Transformation – Del 1 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet ska du använda en av apparna som finns som extraverktyg i din räknare. Det handlar om koefficientvärden hos första- och andragradsfunktioner.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Graphen zeichnen, Transformationen

Modellera bilpriser | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Denna aktivitet passar bäst för kurs 2 och du bör vara bekant med olika typer av funktioner, speciellt exponentialfunktioner.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Chemie

Schlagwörter: Lehrplan, Exponentiell, Funktionen

Jämföra tre provresultat | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet tittar vi närmare på tre datamängder. Det handlar om provresultat för tre elever.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Box Plots, Lehrplan, Graphen zeichnen

Exponentiella förlopp -från sparande till virusspridning | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet tittat vi först närmare på exponentiella förlopp som har med kapitalisering att göra.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Exponentielles Wachstum

Planetdata | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - För att arbeta med denna aktivitet bör du ha en viss kännedom hur man arbetar med data i statistikeditorn. Du vet till exempel hur man skapar nya listor och namnger dessa.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Daten, Logarithme, Statistik

Beräkna ett nytt tal från det föregående | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2-5 - En uppräkning av tal kallas för en talföljd. Ofta bildas talföljder enligt någon enkel regel. Exempel på sådana talföljder är 1, 3, 5, 7, 9 och 1, 2, 4, 8, 16. Ser du vad reg…

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Zahl, Rekursion, Wertetabelle

Mot oändligheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Vi ska i denna aktivitet gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Lehrplan, Ableitung, Derive, Funktionen

Undersöka förändringshastigheter | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla handlar om pengar.

Verlag: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Ableitung, Exponentielle Zusammenhänge, Lineare Funktionen