T³ Europe Resources

Gesamte Ressourcen(176)|

Exempel | Lån index

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Fractions, Index, Geometry, T3

Ma1 - Lån index med tns-fil

Exempel | Pythagoras sats bevis

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Pythagoras, T3

Ma1 - Pythagoras sats bevis

Sammanställa data

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Chemistry, Mathematics, STEM

Schlagwörter: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Skissa funktion

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Stochastics, Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.