T³ Europe Resources

Gesamte Ressourcen (178) |

Lösa linjära ekvationer med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Beschleunigung, Algebra, Lehrplan, Linear, Programmierung, MINT

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Nollställen och vertex med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Stochastik, Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen, Programmierung, MINT

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen, Programmierung, MINT

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Gissa mitt hemliga tal med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Messwerterfassung, Programmieren, Lehrplan, Zahl, Zufall, MINT

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Denna aktivitet handlar om att gissa ett tal som slumpas fram av TI-Nspire´s slumptalsgenerator.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Fläche, Programmieren, Lehrplan, Ableitung, Übung, Graphen zeichnen, Integralrechnung, Zahl, Programmierung, MINT

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

Primtalslista med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Stochastik, Programmieren, Raumgeometrie, Lehrplan, Zahl, Programmierung, MINT

Ma 1 - Tal i olika former - I denna aktivitet så har vi två små program som tar fram listor på primtal inom ett visst intervall.

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Lehrplan, Übung, Zahl, Programmierung, MINT

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Lösa andragradare med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Lehrplan, Übung, Programmierung, Quadratische Funktionen, MINT

Ma 2 - Algebra - Aktiviteten presenterar ett program som löser andragradsekvationer på tre sätt.

Tangent och normal med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen, Programmierung, MINT

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...

Kasta tärningar med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Programmieren, Lehrplan, Abitur/Zentralabitur, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Programmierung, Statistik, MINT

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Valresultat Riksdagen 2018

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Modellierung, Lehrplan, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Übung, Zufallsexperimente, Statistik, Simulation

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om resultatet från riksdagsvalet 2018.

Exponentiell och annan utveckling -exempel med konsumentpriser | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Index, Relationen

Ma 1 - Samband och förändring - denna aktivitet går vi igenom vad som kännetecknar exponentiell förändring i ett praktiskt sammanhang.

Statistikberäkningar med procent och förändringsfaktor | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Diagramme, Zufallsexperimente, Statistik

Ma 1 - Statistik och sannolikhet - I denna aktivitet tittar vi närmare på klimatdata.

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Funktionen, Quadratische Funktionen

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Algebra, Lehrplan, Gleichungen, Lineare Funktionen

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Gleichungen

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Regression, Statistik

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Zufallsexperimente, Statistik

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.