T³ Europe Resources

Gesamte Ressourcen(2)|

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

The Legacy

Autor: Dundee City UK

Fach:  Mathematics

Schlagwörter: Interest, Tables, Modelling

You have been left one million pounds! How to spend or invest it over 50 years?