T³ Europe Resources

Gesamte Ressourcen(149)|

On Ramp to Robotics Unit 2 (Sensing): Mars Mineral Challenge for the TI-84 Plus CE

Verlag: Texas Instruments Inc.

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Computer Science, STEM

Schlagwörter: Coding, Problem Solving, Programming, STEM, 

In On-Ramp to Robotics Unit 2 – Sensing students will learn about the relationships between inputs (sensing) and outputs (motors, LED's, sounds) by utilizing the built-in sensors on the hub…

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  STEM

Schlagwörter: Programming

Kapitel 2 - Övning 3 - Funktioner och globala variabler

Koda med TI | Grundläggande programmering - TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  STEM

Schlagwörter: Programming

Kap 1 - Tillämpning - Skapa en startskärm

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  STEM

Schlagwörter: Simulation, Programming

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Koda med TI | Villkorssatser | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  STEM

Schlagwörter: Powers and roots, Programming, T3, Algebra

Kapitel 3 - Övning 3 - If…Then…Else…End Delbarhet

Koda med TI | Grafer | TI-84 Plus

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter: Graphing, Programming

Kapitel 5 - Övning 2 - Punkter och Pixlar