T³ Europe Resources

Gesamte Ressourcen (89) |

Nollställen och vertex med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter:  Algebra, Coding, Stochastics, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter:  Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Tangent och normal med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics, STEM

Schlagwörter:  Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...

Dotplot & Trendlijn TI-Nspire CX

Verlag: WIL-de Wiskunde, T³ Nederland

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Functions, Linear regression, Graphing

Functies & Grafieken, Kansrekenen & Statistiek

Wortelfunctie TI-Nspire CX

Autor: WIL-de Wiskunde

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Functions

Wortelfunctie, Functies & Grafieken

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Curriculum, Functions, Quadratic function

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Exponentialfunktioner och logaritmer

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematics

Schlagwörter:  Temperature, Curriculum, Exponential, Functions, Graphing, Inverse function, Logarithms

Ma 2 - Funktioner - Vad kännetecknar en växande exponentialfunktion?