T³ Europe Resources

Gesamte Ressourcen (24) |

Math with the Rover

Autor: Bert Wikkerink

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Wertetabelle, , Wahrscheinlichkeitsrechnung, Graphen, Übung

Powerpoint of the workshop "Math with the Rover

Nollställen och vertex med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Stochastik, Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen, Programmierung, MINT

Ma 2 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska vi med ett program bestämma nollställen och vertex för andragradsfunktioner som skrivs i allmän form.

Räta linjens ekvation med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen, Programmierung, MINT

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Tangent och normal med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Algebra, Programmieren, Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen, Programmierung, MINT

Ma 2 - Grafer och funktioner, i första hand men också i kurs 3 - I detta synnerligen enkla program så beräknas tangenten och normalen för en valfri funktion i en viss av användaren bestämd ...

Utforska en trigonometrisk formel

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: Texas Instruments Inc.

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Messwerterfassung, Lehrplan, Kurvenanpassung, Übung, Differenzialgleichungen, Graphen, Problemlösen, Dreieck, Trigonometrie

Ma 3, Ma 4 - Trigonometri - Den här aktiviteten handlar om att visualisera och utforska cosinussatsen.

Tillämpningar på differentialekvationer

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Differenzialgleichungen, Übung, Graphen

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Priser och index

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Regression, Lehrplan, Materialien zum Bestellen, Übung, Mathematisches Denken, Funktionen, Graphen, Statistik

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Riktningsfält

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Differenzialgleichungen, Übung, Graphen

Ma 5 | Differentialekvationer | Riktningsfält är en grafisk representation av antiderivator och mer generellt lösningar till differentialekvationer

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Undersökning av primitiva funktioner

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Übung, Funktionen, Graphen, Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti...

Cirkelns area och omkrets

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Kreise, Lehrplan, Diagramme, Übung, Graphen

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.