T³ Europe Resources

Gesamte Ressourcen (8) |

Kasta tärningar med programmering

Verlag: Texas Instruments Sverige

Autor: TI Sweden

Fach:  Mathematik, MINT

Schlagwörter: Programmieren, Lehrplan, Abitur/Zentralabitur, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Programmierung, Statistik, MINT

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Här är ett enkelt litet program där man väljer hur många tärningar man vill kasta och sedan visas resultatet i varje kast och totalsumman.

Potensfunktioner och kvoten mellan två areor

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Abitur/Zentralabitur, Fläche, Messwerterfassung, Computeralgebra, Tipps und Tricks, Lehrplan, Ableitung, Integralrechnung

Ma 3 - Derivator och integraler | I en serie av övningar skall du studera hur kvoten av två areor inneslutna av två linjer och en potensfunktion.

Laboration - Induktion

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Physik

Schlagwörter: Abitur/Zentralabitur, Messwerterfassung, Stochastik, Übung, Tipps und Tricks, Physik

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Nationella provexempel - Ma 3c

Autor: Texas Instruments Sverige

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Lehrplan, Abitur/Zentralabitur

Nationellt provexempel - Lösning på två ett exempel från nationellt prov i Ma3c

Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder

Verlag: Texas Instruments Education Technology

Autor: Heinz Klaus Strick

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Abitur/Zentralabitur, Graphen, Analysis, Lineare Algebra, Analytische Geometrie, Stochastik

Das Heft stellt Aufgaben für den Gemeinsamen Abituraufgabenpool der Länder im Fach Mathematik bereit. Als Hilfsmittel wird hier der WTR (wissenschaftliche Taschenrechner) TI-30X Plus Multi...

Unterrichtsmaterialien für den TI-30 MultiView ™

Autor: T3 Deutschland - Materialien

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: Abitur/Zentralabitur, Mathematisches Denken, Übung

Nützliche Kopiervorlagen von H.J. Schmidt alias "A.Bakus" mit vielen Aufgabenbeispielen und Tipps & Tricks zum wissenschaftlichen Schulrechner TI-30 MultiView ™.