T³ Europe Resources

Exempel | Sinus, Cosinus, Tangens

Exempel | Sinus, Cosinus, Tangens

Verlag: T³ Sverige

Autor: Bengt Åhlander

Fach:  Mathematik

Schlagwörter: T3, Lehrplan, Finanzmathematik, Sinus, Tangente, Trigonometrie

Ma1 - Trigomentri

Öppna bifogad tns-fil i din TI-Nspire handenhet eller programvara.

Om du inte har programmet kan du ladda ner en 30-dagars demoversion från denna sida.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.