T³ Deutschland Materialien

Trigonometri och likformighet

Trigonometri och likformighet

Texas Instruments Sverige

Fach: Mathematics

Schlagwörter Analytic Geometry

Ma 1 - Geometri - Se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar.

Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska se effekterna på värdena sinus, cosinus och tangens när man ändrar sidlängder och vinklar i rätvinkliga trianglar. De ska då tillämpa egenskaper när det gäller förhållanden mellan sidor hos likformiga rätvinkliga trianglar.

Publisher specific license